A Frozen Flower (2008)

เสียง :

A Frozen Flower (2008)
clock

02 ชม. 23 น.

sound

Thai,

Sound Track,

imdb

7.1

ปีที่ออกฉาย :
เรื่องย่อ :
เป็นเรื่องราวในสมัยราชวงค์โครยอซึ่งตกเป็นเมืองขึ้นของราชวงค์หยวน กษัตริย์แห่งราชวงค์โครยอถึงแม้จะอภิเษกกับพระมเหสีซึ่งเป็นธิดาของกษัตริย์แห่งราชวงค์หยวนมาเนินนานแต่ก็ยังไม่มีทายาทสักที ทางราชวงค์หยวนจึงส่งราชโองการมาเร่งรัดอยากให้ทั้งสองมีทายาทสืบสกุลเสียที แต่ด้วยเหตุที่ว่ากษัตริย์ทรงมีใจให้กับหัวหน้าหน่วยราชองครักษ์ ฮงริม และยังมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกัน พระองค์จึงไม่อาจมีสัมพันธ์สวาทกับพระมเหสีได้ และเมื่อพระองค์ถูกราชวงค์หยวนเร่งรัดมาพระองค์จึงตัดสินใจส่ง ฮงริม หัวหน้าหน่วยราชองครักษ์ผู้เป็นที่รักไปปฏิบัติกิจกับพระมเหสีแทนตน ต่อมาพระองค์ทรงทราบว่า ฮงริมและพระมเหสีมีใจให้กัน ผู้เป็นกษัตริย์แห่งโครยอจึงทำทุกวิถีทางเพื่อจะเอาชายผู้เป็นที่รักกลับคืนมาให้ได้ เรื่องราวความรักของพวกเขาจะจบลงอย่างไร ใครจะได้เป็นเจ้าของหัวใจของฮงริม
อ่านต่อ

More Like This