Tremors 5 Bloodline (2015) ทูตนรกล้านปี ภาค 5

เสียง :

Tremors 5 Bloodline (2015) ทูตนรกล้านปี ภาค 5
clock

01 ชม. 39 น.

sound

Thai,

Sound Track,

imdb

5.2

ปีที่ออกฉาย :
เรื่องย่อ :
  Graboids มนุษย์กินคนยักษ์กลับมาแล้วและถึงตายกว่าเดิมทำให้ผู้คนในเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าแอฟริกาใต้หวาดกลัวขณะที่พวกเขาจู่โจมจากด้านล่างและเหนือ
อ่านต่อ

More Like This